1. ELEMENTE DEFINITORII
Termenii si conditiile generale prevazute in continuare se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre CARO NETWORK  SRL, prin intermediul magazinului virtual www.powerball.ro catre Cumparator si pot fi modificate oricand de catre Caro Network.

Astfel, urmatorii termeni vor insemna:
Cumparator – persoana fizica / persoana juridica sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.
Vanzator – societatea comerciala CARO NETWORK  SRL, avand sediul social in Bucuresti,  Str. Avram Iancu, nr.22, corp A,  sector 2, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J40/21801/2004, CIF RO17072761.
Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.
Contract – o Comanda confirmata de catre Vanzator.
Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansarea unei Comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile.
Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

a. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice
b. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
c. Termeni si conditii

Daca Vanzatorul confirma Comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Cumparatorului  catre Vanzator , in care primul isi exprima acordul fata de conditiile si costul transportului. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.
Confirmarea Comenzii se face telefonic sau electronic (e-mail).
Preturile produselor din comanda sunt valabile 2 zile lucratoare de la data inregistrarii comenzii.
Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI
a. Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;

b. Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;

4. CONFIDENTIALITATE – PUBLICITATE
Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului / Comenzii si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.
Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

5. TERMENE PENALITATI
In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii.

6. FACTURARE – PLATI
Preturile produselor si serviciilor afisate in cadrul site-ului www.powerball.ro includ  T.V.A. conform legii in vigoare.
Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

7. RISCURI SI RESPONSABILITATI
a. Livrare
Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-door catre Cumparator sau la sediul firmei , conform optiunii Clientului.
b. Transport – Ambalare
Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

8. GARANTII
Toate produsele comercializate de catre site-ul www.powerball.ro, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi ,in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.
Lipsa certificatului de garantie al produsului trebuie semnalata in maxim 48 ore de la receptia marfii . Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

9. TRANSFERUL PROPRIETATII
Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata la livrare, dupa efectuarea platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului).

10. RASPUNDERE
Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Caro Network SRL  este conforma cu cerintele Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).
POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE.
Informațiile pe care ni le furnizati le folosim pentru a oferi, a administra, a proteja și a îmbunătăți serviciile noastre precum si pentru a dezvolta altele noi.
Deasemenea, folosim aceste informații pentru a vă transmite informatii referitoare la comanda dvs.:
-informatii despre starea comenzii dvs.
-informatii despre disponibitatea produselor noastre.
Politica de confidenţialitate a “operatorului” se poate modifica periodic. Drepturile dvs. în baza acestei politici de confidenţialitate nu vor fi diminuate fără consimţământul dvs. explicit. Orice modificări aduse politicii de confidenţialitate vor fi notificate cu o mai mare vizibilitate (inclusiv, în cazul anumitor servicii, o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenţialitate). De asemenea, vom păstra în arhivă versiunile anterioare ale acestei Politici de confidenţialitate, astfel încât să le puteţi consulta.
Caro Network SRL asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale clientului și respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal ale clientului.
În acest sens vă precizăm că tote serverele si site-ul powerball.ro utilizează măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informaților care se află in controlul nostru si sunt implementate masuri care asigura fiabilitatea, recuperarea si integritatea datelor.
ACCESAREA ŞI ACTUALIZAREA INFORMAŢIILOR DVS. CU CARACTER PERSONAL.
Scopul nostru este să furnizăm serviciile într-un mod în care informaţiile sunt protejate împotriva distrugerii accidentale sau rău intenţionate.
Datoria noastra este de a vă oferi acces la informațiile dvs. personale. Dacă informațiile respective sunt greșite, ne străduim să vă oferim modalități de a le actualiza rapid sau de a le șterge, exceptând cazurile în care trebuie să păstrăm informațiile în scopuri legale sau juridice.
De aceea, după ce ştergeţi informaţii din cadrul serviciilor, este posibil să nu ştergem imediat copiile reziduale de pe serverele noastre active şi să nu eliminăm informaţiile din serverele noastre.
Avem aceste obligatii conform:
-Ordinului Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 2634/2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2016 referitor la Arhivarea și păstrarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile pe o perioada de 10 ani de la sfarsitul anului financiar curent.            INFORMAŢII PE CARE LE DISTRIBUIM.
Nu trimitem informațiile personale unor companii, organizații și persoane din afara Caro Network SRL, decât în situațiile de mai jos.
-cu consimţământul dvs. Vom distribui informaţii cu caracter personal către companii, organizaţii sau persoane din afara Caro Network SRL atunci când avem consimţământul dvs. în acest sens.
-in vederea prelucrării externe. Transmitem informații cu caracter personal partenerilor de afaceri de încredere, pentru a le prelucra în numele nostru, pe baza instrucțiunilor noastre și în conformitate cu politica noastră de confidențialitate și cu orice alte măsuri corespunzătoare de confidențialitate și securitate.
-in cazul expedierii de produse catre dvs. transmitem datele dvs. firmei de curierat agreate si prelucram datele transmise de dvs. in platforma electronica a curierului.
-in cazul desemnarii de catre dvs. a unei terte parti in vederea indeplinirii cerintei dvs.
-din motive legale:
Vom distribui informaţii cu caracter personal către companii, organizaţii sau persoane din afara Caro Network SRL în cazul în   care                dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare  pentru:
-Raportari si declaratii financiar-contabile care trebuiesc verificate si vizate de expert contabil autorizat. Persoana imputernicita – expert contabil autorizat CECCAR.
-Raportari si declaratii financiar-contabile care trebuiesc verificate si vizate de expert auditor financiar independent. Persoana imputernicita – auditor finaciar acreditat CAFR
-Respectarea legii aplicabile, a reglementărilor, a unei proceduri legale sau solicitări guvernamentale executorii;
-Investigarea posibilelor încălcări ale legilor in vigoare de catre autoritati competente;
-Detectarea, prevenirea sau combaterea în alt mod a fraudei, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic;
În cazul în care compania Caro Network SRL este implicată într-o fuziune, într-o achiziţie sau într-o vânzare de active, vom continua să asigurăm confidenţialitatea tuturor informaţiilor cu caracter personal şi vom notifica utilizatorii afectaţi înainte ca informaţiile cu caracter personal să fie transferate sau să intre sub incidenţa unei alte Politici de confidenţialitate.
SECURITATEA INFORMAŢIILOR.
Depunem eforturi pentru a proteja utilizatorii noştri împotriva accesului neautorizat a dezvăluirii ori distrugerii neautorizate a informaţiilor pe care le deţinem:

·         criptăm accesul la www.powerball.ro utilizând certificat SSL;

·         este numit un Responsabil cu Protectia Datelor cu caracter personal in cadrul firmei noastre, o persoana competenta cu atributii bine determinate in conformitate cu Directivei UE 680/2016, in persoana Dlui Bucur Andrei care poate fi contactat ala adresa de email dpo@caronet.ro

·         avem implementate masuri tehnice si organizatorice adecvate conform art.29 din “DIRECTIVA”, conform evaluarii interne si asiguram un nivel de securitate corespunzator prin:

o    controlul accesului la echipamente;

o    controlul suporturilor de date;

o    controlul stocarii;

o    controlul utilizatorului;

o    controlul accesului la date;

o    controlul comunicarii;

o    controlul introducerii datelor;

o    controlul transmiterii

·         restricţionăm accesul la informaţiile cu caracter personal, oferindu-l numai angajaţilor  care sunt îndreptăţiţi să afle respectivele informaţii pentru a le putea prelucra în numele nostru şi care se supun unor obligaţii contractuale stricte de confidenţialitate şi pot fi traşi la răspundere, sau cărora li se poate desface contractul de munca dacă nu îndeplinesc aceste obligaţii.

·         angajaţilor  care sunt îndreptăţiţi să afle respectivele informaţii pentru a le putea prelucra în numele nostru sunt  informati si instruiti cu privire la Regulamentul (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, in privinta cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum şi cu privire la riscurile pe care le suporta prelucrarea datelor cu caracter personal, în funcţie de specificul activităţii noastre.

 OBLIGAȚII DE INFORMARE ȘI MANAGEMENTUL INCIDENTELOR.
Caro Network SRL va notifica în orice moment, fără întârzieri nejustificate,  orice încălcare a securitatii datelor cu caracter personal, așa cum este prevăzut la articolul 33 din (GDPR),  si va coopera  în permanență cu Autoritatea Nationala pentru Spupraveghere a Datelor cu Caracter Personal – denumita in continuare ANS, cu privire la astfel de incidente.
Caro Network SRL va permite  ANS ului, daca va fi cazul, să efectueze o investigație, să formuleze un răspuns corect și să ia măsuri suplimentare adecvate în ceea ce privește incidentul și ne vom îndeplini obligațiile legale, cum ar fi obligația de notificare a incidentelor, așa cum prevede articolele 34 din (GDPR).
În cazul unui incident descris mai sus, vom notifica clientul in max. 24 de ore după descoperirea incidentului. Această notificare include:

·         natura incidentului;

·         data și ora la care incidentul a avut loc și a fost descoperit;

·         numărul (numărul) persoanelor vizate afectate de incident;

·         categoriile de date cu caracter personal care au fost implicate în incident;

Persoana implicata are dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere conf. art. 14e din (GDPR). Date contact la www.dataprotection.ro.

12. FORTA MAJORA
Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

13. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA
Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Caro Network si utilizatori / clienti / cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.