Protectie date

ACORD de prelucrare a datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).

Pe parcursul derularii activitatii de comert on-line  SC Caro Network SRL procesează date cu caracter personal  si va fi denumita in continuare  “OPERATOR”

CAP. 1 COLECTĂM INFORMAȚII:

-din motive legale. Conform codului fiscal in vederea intocmirii documentelor fiscale (Factura, chitanta, dispozitie de plata, etc). Un astfel de document necesita obligatoriu completarea cu urmatoarele date: Nume si Prenume, Adresa din CI.
-in urma definitivarii de comun acord a unei realatii comerciale, pentru a va oferi servicii mai bune, si  pentru derularea in bune conditii a serviciilor oferite de societatea noastra culegem urmatoarele date suplimentare:

 • Pentru serviciile de expeditii produse, nu este necesara crearea unui cont, totusi trebuie sa ne transmiteti datele necesare livrarii: nume, prenume, adresa de livrare, telefon de contact.

 • Trebuie sa ne dati acordul pentru transmiterea datelor dvs. firmei de curierat agreate si a completarii dateleor transmise de dvs. in platforma electronica a curierului Fan Courier

 -informații pe care le obținem atunci când navigati in pagina www.powerball.ro.
Culegem informații despre serviciile pe care le folosiți și despre modul în care le folosiți

 • cookiuri. Tipuri de cookie-uri folosite de powerball.ro:

Categoria de utilizare

Exemplu

Securitate

Utilizăm cookie-urile pentru securitate pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasă a datelor de conectare şi pentru a proteja datele utilizatorilor împotriva accesării neautorizate.

Procese

Cookie-urile pentru procese ajută site-ul web să funcţioneze şi să ofere serviciile aşteptate de vizitator. De exemplu, navigarea pe pagini web sau accesarea zonelor securizate ale site-ului web. Fără aceste cookie-uri, site-ul web nu poate funcţiona corect.

Starea sesiunii

Le folosim pentru a îmbunătăți serviciile și experiența de navigare a utilizatorilor. Blocarea sau ștergerea acestor cookie-uri nu va face site-ul inutilizabil.

Google Analytics

Google Analytics este instrumentul Google de analiză care ajută proprietarii de site-uri și de aplicații să înțeleagă cum interacționează vizitatorii cu proprietățile lor. Google Analytics poate folosi un set de cookie-uri pentru a culege informații și pentru a raporta date statistice privind utilizarea site-ului, fără a trimite la Google date care identifică vizitatorii

CAP. 2 POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE.

Folosim informațiile pe care le culegem din toate serviciile noastre pentru a oferi, a administra, a proteja și a îmbunătăți serviciile noastre precum si pentru a dezvolta altele noi.
Deasemenea, folosim aceste informații pentru a vă transmite informatii referitoare la comanda dvs.:

 • informatii despre starea comenzii dvs.

 • informatii despre disponibitatea produselor noastre.

Politica de confidenţialitate a “operatorului” se poate modifica periodic. Drepturile dvs. în baza acestei politici de confidenţialitate nu vor fi diminuate fără consimţământul dvs. explicit. Orice modificări aduse politicii de confidenţialitate vor fi notificate cu o mai mare vizibilitate (inclusiv, în cazul anumitor servicii, o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenţialitate). De asemenea, vom păstra în arhivă versiunile anterioare ale acestei Politici de confidenţialitate, astfel încât să le puteţi consulta.

“OPERATORul” asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale clientului și respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal ale clientului.

În acest sens vă precizăm că tote serverele si site-ul powerball.ro utilizează măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informaților care se află in controlul nostru si sunt implementate masuri care asigura fiabilitatea, recuperarea si integritatea datelor.

CAP. 3 TRANSPARENŢĂ ŞI POSIBILITATEA DE A ALEGE.

Datoria noastra este să explicăm clar ce informaţii colectăm, astfel încât să puteţi lua decizii bine informate referitor la modul în care acestea sunt utilizate. Aveti urmatoarele drepturi:
Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
Dreptul la rectificare – poti să vizualizezi, să editezi si sa modifici informaţiile asociate contului tau prin intermediul platformei noastre online www.powerball.ro
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor - poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plangere - poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.
Puteti realiza acest lucru prin solicitare la adresa rpd@caronet.ro cu subiectul
“Retragere consimtamânt procesare date”.
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.

CAP. 4 ACCESAREA ŞI ACTUALIZAREA INFORMAŢIILOR DVS. CU CARACTER PERSONAL.

Scopul nostru este să furnizăm serviciile într-un mod în care informaţiile sunt protejate împotriva distrugerii accidentale sau rău intenţionate.
Datoria noastra este de a vă oferi acces la informațiile dvs. personale. Dacă informațiile respective sunt greșite, ne străduim să vă oferim modalități de a le actualiza rapid sau de a le șterge, exceptând cazurile în care trebuie să păstrăm informațiile în scopuri legale sau juridice.
De aceea, după ce ştergeţi informaţii din cadrul serviciilor, este posibil să nu ştergem imediat copiile reziduale de pe serverele noastre active şi să nu eliminăm informaţiile din serverele noastre.
Avem aceste obligatii conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 2634/2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2016 referitor la Arhivarea și păstrarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile pe o perioada de 10 ani de la sfarsitul anului financiar curent.

CAP. 5 INFORMAŢII PE CARE LE DISTRIBUIM.

Nu trimitem informațiile personale unor companii, organizații și persoane din afara Caro Network SRL, decât în situațiile de mai jos.

 • cu consimţământul dvs. Vom distribui informaţii cu caracter personal către companii, organizaţii sau persoane din afara Caro Network SRL atunci când avem consimţământul dvs. în acest sens.

 • in vederea prelucrării externe. Transmitem informații cu caracter personal partenerilor de afaceri de încredere, pentru a le prelucra în numele nostru, pe baza instrucțiunilor noastre și în conformitate cu politica noastră de confidențialitate și cu orice alte măsuri corespunzătoare de confidențialitate și securitate.

  • in cazul expedierii de produse catre dvs. transmitem datele dvs. firmei de curierat agreate si prelucram datele transmise de dvs. in platforma electronica a curierului.

  • in cazul desemnarii de catre dvs. a unei terte parti in vederea indeplinirii cerintei dvs.

  • din motive legale:

Vom distribui informaţii cu caracter personal către companii, organizaţii sau persoane din afara Caro Network SRL în cazul în care dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare  pentru:

 • Raportari si declaratii financiar-contabile care trebuiesc verificate si vizate de expert contabil autorizat. Persoana imputernicita - expert contabil autorizat CECCAR

 • Raportari si declaratii financiar-contabile care trebuiesc verificate si vizate de expert auditor financiar independent. Persoana imputernicita - auditor finaciar acreditat CAFR

 • Respectarea legii aplicabile, a reglementărilor, a unei proceduri legale sau solicitări guvernamentale executorii;

 • Investigarea posibilelor încălcări ale legilor in vigoare de catre autoritati competente;

 • Detectarea, prevenirea sau combaterea în alt mod a fraudei, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic;

În cazul în care compania Caro Network SRL este implicată într-o fuziune, într-o achiziţie sau într-o vânzare de active, vom continua să asigurăm confidenţialitatea tuturor informaţiilor cu caracter personal şi vom notifica utilizatorii afectaţi înainte ca informaţiile cu caracter personal să fie transferate sau să intre sub incidenţa unei alte Politici de confidenţialitate.

CAP. 6 SECURITATEA INFORMAŢIILOR.

Depunem eforturi pentru a proteja utilizatorii noştri împotriva accesului neautorizat a dezvăluirii ori distrugerii neautorizate a informaţiilor pe care le deţinem:

 • criptăm toate serviciile noastre utilizând SSL;

 • este numit un Responsabil cu Protectia Datelor in cadrul firmei noastre, o persoana competenta cu atributii bine determinate in conformitate cu (GDPR) care poate fi contactat ala adresa de email rpd@caronet.ro

 • avem implementate masuri tehnice si organizatorice adecvate conform art.30 si 32 din (GDPR), conform evaluarii interne si asiguram un nivel de securitate corespunzator prin: controlul accesului la echipamente; controlul suporturilor de date; controlul stocarii; controlul utilizatorului; controlul accesului la date; controlul comunicarii; controlul introducerii datelor;          controlul transmiterii

 • restricţionăm accesul la informaţiile cu caracter personal, oferindu-l numai angajaţilor  care sunt îndreptăţiţi să afle respectivele informaţii pentru a le putea prelucra în numele nostru şi care se supun unor obligaţii contractuale stricte de confidenţialitate şi pot fi traşi la răspundere sau cărora li se poate desface contractul de munca dacă nu îndeplinesc aceste obligaţii.

CAP. 7 OBLIGAȚII DE INFORMARE ȘI MANAGEMENTUL INCIDENTELOR.

“Operatorul” va notifica în orice moment, fără întârzieri nejustificate,  orice încălcare a securitatii datelor cu caracter personal, așa cum este prevăzut la articolul 33 din (GDPR), si va coopera  în permanență cu Autoritatea Nationala pentru Spupraveghere a Datelor cu Caracter Personal – denumita in continuare ANS, cu privire la astfel de incidente.
“Operatorul” va permite  ANS ului, daca va fi cazul, să efectueze o investigație, să formuleze un răspuns corect și să ia măsuri suplimentare adecvate în ceea ce privește incidentul și ne vom îndeplini obligațiile legale, cum ar fi obligația de notificare a incidentelor, așa cum prevede articolul 34 din (GDPR).
În cazul unui incident descris mai sus, vom notifica clientul in max. 24 de ore după descoperirea incidentului. Această notificare include:

 • natura incidentului;

 • data și ora la care incidentul a avut loc și a fost descoperit;

 • numărul (numărul) persoanelor vizate afectate de incident;

 • categoriile de date cu caracter personal care au fost implicate în incident;

Persoana implicata are dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere conf. art. 14e din(GDPR). Date contact la www.dataprotection.ro/

DATE CONTACT SUPORT si CORESPONDENTA

CARO Network  SRL Str. Avram Iancu nr.22, corp A sector 2, Bucuresti
Serviciul relatii cu Clientii: Tel: 031.005.00.20; office@powerball.ro; notificari: flavia.popa@caronet.ro
Responsabil protectia datelor cu caracter personal: Tel: 031.005.00.20; rpd@caronet.ro
Dep. Financiar-contabil: Tel : 031.005.00.20 ; contab@caronet.ro

Subsemnat a/ul ..................................................

Am luat la cunostinta si sunt de acord cu prevederile prezentului ACORD de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Furnizarea datelor solicitate si ACORDUL dvs. sunt obligatorii derularii serviciilor comerciale.
Refuzul furnizarii datelor sau dezacordul dvs. va conduce la imposibilitatea finalizarii comenzii online, neîncheiarea contractului la distanta si implicit imposibilitatea livrarii produselor comandate.

Coşul dvs.

Coşul este gol

Subtotal
lei0.00
0